coopbxl

De woonbetaalbaarheidscrisis treft elke dag meer mensen. wooncoöperaties zijn een extra oplossing om op een niet-speculatieve manier te voorzien in kwaliteitsvolle, degelijke en betaalbare huisvesting voor iedereen. Het COOPBXL-initiatief bestaat om deze boodschap aan de politiek te ondersteunen.

Tijdens een studiereis naar Genève, georganiseerd door CERA en Architectuurwijzer, hebben we kunnen zien hoe krachtig publieke steun voor coöperaties kan zijn. Er is een beweging voor coöperaties aan de gang in Europa. In een aantal pionierssteden hebben bewoners hun krachten gebundeld met de overheid en een faciliterend beleid ontwikkeld, waardoor wooncoöperaties tot bloei kunnen komen.

In 2023 heeft het actieonderzoek van het CLTB met zijn partners aanbevelingen opgeleverd voor de overheden en onze politieke vertegenwoordigers. CLTB stelt voor om tijdens de volgende bestuursperiode een gewestelijk actieplan voor Brussel uit te voeren. Het doel is om, samen met de betrokken overheden en administraties, via de bouw van coöperatieve woningen, publieke steunmaatregelen te ontwikkelen voor de duurzame vestiging van coöperaties als nieuwe woonoptie in Brussel.

Download het memorandum hier.

Het initiatief COOPBXL verenigt Brusselaars achter een gemeenschappelijke coöperatieve wens, zowel burgers (vzw’s), mensen die betrokken zijn bij een coöperatieve beweging of projecten als openbare besturen.


Participeren

Wil je meedoen en ons steunen?

Wil je je vrienden en familie kennis laten maken met wooncoöperaties? Nodig het initiatief COOPBXL uit en leg een moment vast. Neem contact op via info@cltb.be.

Het initiatief COOPBXL bestaat momenteel uit:


Politieke beweging

De beweging COOPBXL bouwt een kritische massa op en brengt mensen samen die zich inzetten voor politieke actie voor meer wooncoöperaties in hun steden.

Door verschillende stemmen samen te brengen en te verenigen, wil het initiatief meer bekendheid geven aan deze weinig bekende oplossing. COOPBXL is ervan overtuigd dat wooncoöperaties een veelbelovende oplossing zijn voor de huisvestingscrisis. Maar veel vragen blijven onbeantwoord. Hoe zien deze coöperatieven er in Brussel uit? Welke modellen zijn mogelijk? Wie zal ervan profiteren? Waar kan ik mijn eigen project starten? We willen over deze kwesties praten en politici laten zien dat er dringend behoefte is aan alternatieve, niet-speculatieve huisvestingsoplossingen.

De COOPBXL-beweging wil mobiliseren, visualiseren en politiseren rond het thema van coöperatieve huisvesting. In die zin ziet COOPBXL zichzelf als een informeel ondersteuningsnetwerk. Het organiseert workshops om het debat te stimuleren en politieke acties om zichtbaarheid te krijgen. De kracht van de beweging ligt in haar omvang. Sluit je aan bij de beweging als je meer stabiele, betaalbare en niet-speculatieve huisvesting wil in Brussel: https://linktr.ee/coalition_coopbxl.