pilootprojecten in vlaanderen

Heulebrug Knokke Heist

De gemeente Knokke-Heist heeft plannen om de komende jaren in verschillende deelgemeenten betaalbare woningen voor jonge gezinnen te realiseren. Hierbij wordt ook gekeken naar nieuwe woonvormen zoals coöperatief wonen en erfpacht. Een van de initiatieven om dit doel te bereiken is de ontwikkeling van een coöperatief woonproject in de wijk Heulebrug, op een braakliggend terrein van 65 bij 65 meter. Na een architectuurwedstrijd voor dit coöperatieve woonproject werd ontwerpbureau ectv architecten als winnaar gekozen.

Het nieuwe woonproject verschilt aanzienlijk van de reeds bestaande bebouwing in de wijk. Het ontwerp van ectv architecten benadrukt de eenheid van het project, met dakvormen die allemaal in dezelfde richting hellen, wat zorgt voor een samenhangend geheel. Aan de andere kant kozen de ontwerpers niet voor een monolithische structuur, maar voor gebouwdelen die samen een bouwblok vormen. Soms zijn deze delen met elkaar verbonden, terwijl op andere plekken ruimte wordt gelaten voor gemeenschappelijke voorzieningen. Lees meer


Leertraject coöperatieve woonprojecten

Om steden en gemeenten aan te moedigen om met coöperatief wonen aan de slag te gaan, zetten het agentschap Wonen-Vlaanderen en het departement Omgeving een leertraject op.  
Dit traject zal gevoed worden door experimenten in concrete proeftuinen, waarin de betrokken gemeenten op maat worden ondersteund.

Het leertraject startte op in het najaar van 2022 en zal lopen tot eind 2024. Vanaf de beginperiode werden kennis en informatie actief verspreid naar een ruimer netwerk van geïnteresseerden. Concreet zullen er in totaal vijf netwerkmomenten georganiseerd worden, waaraan andere steden en gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en ook geïnteresseerde burgers en initiatiefnemers kunnen deelnemen. Zo wordt een lerend netwerk gecreëerd met als thema coöperatieve woonprojecten. Lees meer