wooncoöperaties in brussel

Inleiding

In de Brusselse regio zijn verschillende vormen van coöperaties actief. Dit is een rijke en innovatieve voedingsbodem voor de toekomstige ontwikkeling van meer coöperaties om te voldoen aan de sociale behoefte aan betaalbare huisvesting in de hoofdstad.

Sociale huisvesting

In Brussel speelden de wooncoöperaties een pioniersrol in de creatie van sociale huisvesting met de tuinwijken. Ook vandaag nog zijn een aantal Sociétés Immobilières de Service Public (SSIP) erfgenamen van deze geschiedenis: Alliance Bruxelloise Coopérative, Comensia en Logis-Floréal. Dit zijn wooncoöperaties. Lees hier meer over de geschiedenis van wooncoöperaties in Brussel.


Fair Ground Brussels

Fair Ground Brussels is een wooncoöperatie die actief is sinds december 2020, met als doel te bouwen aan een stad waar de toegang tot ruimte voor iedereen gegarandeerd is. Het is een initiatief van verschillende verenigingen die actief zijn in de Brusselse huisvestingssector. Door expertise te bundelen wil men een holistische oplossing bieden voor de huisvestingscrisis en de impact versterken in de betrokken domeinen: strijd tegen dakloosheid, transnationale stedenbouw, huurbeheer, renovatie van gebouwen, vastgoedinvesteringen, enz. Het is een vergadering van verenigingen die de coöperatie bestuurt en haar missies stuurt. Lees meer


Vill’ages de Pass’ages

De coöperatie Vill’ages de Pass’ages levert 10 woningen als onderdeel van het project CALICO (34 woningen). In CALICO worden 20 appartementen gekocht en gefinancierd door twee coöperaties die door de partners worden beheerd en vervolgens aan toekomstige eigenaars zullen verhuren. De Pass-ages flats zijn gekocht door een coöperatie die is opgericht en wordt beheerd door de bewoners. De Angela.D-flats zijn eigendom van de investeringscoöperatie “Fair Ground Brussels”, die is opgericht door een aantal Brusselse verenigingen. De meeste flats zijn beschikbaar tegen een sociaal tarief dankzij de tussenkomst van het sociaal huisvestingsagentschap “Logements pour Tous”. De grond blijft eigendom van de CLTB-stichting, die zal garanderen dat de anti-speculatieclausules voor al deze woningen gehandhaafd blijven. Dit model maakt het mogelijk om het participatieve beheer van huurwoningen te versterken en het gebruik van AIS’s en privéfinanciering op te nemen in het kader van de eeuwigdurende socialisatie van huisvesting. Lees meer