wooncoöperaties in vlaanderen

wooncoop

Wooncoop werd opgericht in 2017 en is een van de snelst groeiende wooncoöperaties in Vlaanderen. Wooncoop koopt bouwgronden en renovatiepanden met de financiële inbreng van bewoners-coöperanten en externe investeerders. Daarna maakt de coöperatie de panden klaar voor verhuur en onderhoudt ze de projecten tijdens de bewoning. 

Elke huurder is aandeelhouder van minimaal drie aandelen van 250 euro en is dus mede-eigenaar van de coöperatie. Om de inspraak in het beleid en beheer van de woningen te verzekeren, zijn de bewoners vertegenwoordigd in de raad van bestuur. 

De coöperatie heeft tot doel om goed wonen betaalbaar te maken voor een breed publiek. In het bijzonder wil ze woningen aanbieden aan mensen die het moeilijker hebben om een woning te verwerven op de private markt, zoals starters, singles en eenoudergezinnen. Lees meer


LIVEZ

LIVEZ staat voor Leuvense Initiatieven voor Eerlijke Zorg en is een coalitie van de Leuvense organisaties Oostrem, De Wingerd, De Wissel en het Miss Miyagi Fonds, in samenwerking met Zorg Leuven. De coöperatie werd opgericht om een erfpachtovereenkomst met de stad Leuven (AGSL) af te sluiten voor de ontwikkeling van het buurtgericht woonproject De Boomgaard. De volgende jaren zullen er aan de Wilselsesteenweg in Kessel-Lo verschillende wooneenheden gebouwd worden voor ouderen, personen met een beperking en kwetsbare jongeren en gezinnen. Daarnaast moet De Boomgaard uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor de buurt.

Het projectvoorstel voor De Boomgaard streeft ernaar een van de meest vooruitstrevende en inclusieve woonprojecten in Vlaanderen te worden. Het beoogt een gemengde bewonersgroep te huisvesten, bestaande uit mensen met diverse zorgprofielen, zoals jongdementie, kwetsbare jongvolwassenen en gezinnen, mensen met fysieke beperkingen, ouderen met zorgbehoefte, samen met niet-zorgbehoevenden en buurtbewoners. Dit concept berust op de overtuiging dat zij elkaar waardevolle interacties kunnen bieden. Lees meer


HONKInvest

HONK vzw is een vereniging in Leuven van ouders met veertien kinderen met een beperking. Nu deze kinderen volwassen worden, streven hun ouders ernaar om een eigen thuis te creëren voor de groep: het Honkhuis. Voor de financiering van het project hebben de initiatiefnemers een coöperatie opgericht: HONKInvest cvso.

De wachtlijsten voor een plaats in bestaande zorgvoorzieningen zijn tegenwoordig erg lang. Wanneer jongeren met een beperking afstuderen, moeten hun ouders hen vaak noodgedwongen opvangen. Dit brengt zowel voor de ouders als hun omgeving de nodige uitdagingen met zich mee. Net als hun leeftijdsgenoten dromen ook jongeren met een beperking van een eigen toekomst. Dit was ook de droom van de vriendengroep die aan de basis lag van HONK. Lees meer


Bindkracht

Bindkracht Invest is een coöperatieve vennootschap met een erkenning als sociale onderneming. Ze huisvesten 13 jonge mensen met een mentale en fysieke beperking. De vzw Bindkracht neemt alle zorg op zich, zij bieden de bewoners een warme thuis, dag- en nachtopvang en maatgerichte begeleiding. 

De vzw Bindkracht werd opgericht in 2013. In een eerste periode huurde de vzw de ruime Bindkrachtvilla. In 2017 richtten een aantal ouders van de kinderen de coöperatie Bindkracht op om deze villa te kunnen aankopen. Deze villa bood echter veel te weinig ruimte voor de voltallige groep, maar maakte het wel mogelijk om de dringende vraag voor bepaalde bewoners in te lossen. Bindkracht Invest breidde het gebouw uit met een annex nieuwbouw die de nodige extra ruimte biedt en rekening houdt met de noden en behoeften van de Bindkrachtbewoners. Vzw Bindkracht huurt de gebouwen van de coöperatie Bindkracht Invest. Lees meer


Collectief Goed

In 2015 bundelden Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, Dienstenthuis/CAW Antwerpen en de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning hun krachten om Collectief Goed op te richten, een coöperatieve vennootschap met een erkenning als sociale onderneming. Het doel van de coöperatie is om betaalbare en kwalitatieve huisvesting aan te bieden aan grote gezinnen in armoede.

De wooncoöperatie is ontstaan vanuit de vaststelling dat de sociale huisvestingsmaatschappij kampt met een tekort aan woningen voor grotere gezinnen. Omwille van beperkte budgetten en kostenefficiëntie geeft de sociale huisvestingsmaatschappij voorrang aan appartementen (ten opzichte van eengezinswoningen) bij renovaties. Dat maakt totaalrenovaties van verouderde eengezinswoningen niet haalbaar. Bij een eventuele verkoop vallen die panden vaak in handen van huisjesmelkers en verdwijnen ze van de sociale markt. De Ideale Woning besliste daarom om via ‘inbreng in natura’ 77 huizen ter beschikking te stellen van de coöperatie, die de woningen vervolgens renoveert en verhuurt aan omvangrijke gezinnen op de wachtlijst. Lees meer


Abtshof

Het Abtshof in Gingelom is opgericht in 2017. De wooncoöperatie kocht een historische vierkantshoeve en een stuk landbouwgrond van 2,5 hectare aan. De ambitie van het project is om een intergenerationele woongemeenschap te realiseren met een twaalftal woningen voor gezinnen, koppels of alleenstaanden. 

De wooncoöperatie kiest resoluut voor cohousing en het tot stand brengen van een ecologische en sociale woongemeenschap. De compacte, private units zijn aangevuld met gedeelde ruimtes zoals een keuken, een polyvalente zaal, een wasruimte, ateliers, logeerkamers en een thuiswerkplek. De bewoners wordt gevraagd om zich minstens één dag per week in te zetten voor het project, zoals werk op het veld, onderhoud van de gebouwen of gemeenschappelijke delen, boekhouding, communicatie, koken, enzovoort. Eén dag per maand is er een gezamenlijke werkdag. Lees meer


IBK

Projectontwikkelaar Valor NV en zijn aandeelhouders-aannemers hebben in 2019 de coöperatie IBK opgericht. Zij realiseren duurzame, energiezuinige en betaalbare huurwoningen en gaan via de coöperatie op zoek naar bewoners.

IBK is een voorbeeld van een multistakeholdercoöperatie. Zowel de projectontwikkelaar en de aannemers, als de bewoners, zijn immers coöperant. Ook externe investeerders kunnen aandelen kopen. Elk van deze aandeelhouders heeft een ander belang bij de coöperatie. 

De oprichters creëren via de coöperatie een interessant verkoopkanaal en toekomstig beheersmodel voor hun duurzame en energiezuinige woningen. Lees meer


Inclusie Invest

Inclusie Invest werd in 2011 opgericht door initiatiefnemers uit de zorgsector om een antwoord te bieden op de urgente vraag van personen met een beperking naar kwalitatieve, betaalbare en goed aangepaste woningen. Ieder woon-zorgproject van Inclusie Invest verloopt in samenwerking met een zorginstelling of met een ouderinitiatief: de “projectdrager”. Inclusie Invest ontzorgt deze projectdragers zoveel mogelijk op vlak van infrastructuur zodat zij zich volledig kunnen focussen op het leveren van de zorg. Dit doet Inclusie Invest zowel tijdens het bouwproces, met expertise en een uniek financieel model, maar ook tijdens de verhuurfase, voor eventuele herstellingen en onderhoud. 

De negen projecten van Inclusie Invest zijn steeds kleinschalig en volledig aangepast aan de woon- en zorgnoden van de bewoners. Het concept ‘betaalbaarheid’ wordt geconcretiseerd doordat de bewoners maximaal 30% van hun inkomen besteden aan de huur van hun woning. Lees meer