actie wooncoöperatie

CLTB: naar meer wooncoöperaties in Brussel

Nu de huisvestingscrisis steeds meer mensen in Brussel treft, inclusief de middenklasse, zijn veel burgers op zoek naar manieren om hun eigen coöperatieve en niet-speculatieve huisvestingsprojecten te ontwikkelen. Wooncoöperaties zijn een aanvullende oplossing voor betaalbare huisvesting.

Dankzij de steun van CERA heeft Community Land Trust Brussels (CLTB) een ‘actie wooncoöperatie’ kunnen opstarten om de oprichting van meer wooncoöperaties in Brussel aan te moedigen. Het CLTB richt zich op de bouw van woningen die permanent betaalbaar zijn voor huishoudens met een laag inkomen. Community Land Trusts delen essentiële waarden met wooncoöperaties.  

Er zijn veel uitdagingen rond de oprichting van wooncoöperaties. Het doel van de actie is oplossingen te vinden om de ontwikkeling van coöperaties in de Brusselse regio te vergemakkelijken.

Deze coöperatieve actie voor Brussel richt zich op:

  • Een onderzoek naar de obstakels voor de oprichting van wooncoöperaties in Brussel en ten tweede naar de succesfactoren in steden waar de laatste jaren veel coöperaties zijn opgericht.
  • Middelen bundelen. Het is niet nodig om telkens het wiel opnieuw uit te vinden, zowel op juridisch, vastgoed-, fiscaal als financieel vlak. Een standaardisering van coöperaties is wenselijk als ze een vast onderdeel van het Brusselse woningaanbod willen worden.
  • De zoektocht naar vastgoedpartnerschappen: of het nu gaat om toegang tot gronden of toegang tot gebouwen in een zeer concurrentiële markt, coöperatieve projecten lopen vaak op de lange termijn vast wanneer ze met dit obstakel worden geconfronteerd.
  • Het onderzoeken van financieringsoplossingen om coöperaties te ontlasten in hun investeringsplannen en hen in staat te stellen toegankelijke en betaalbare huisvesting aan te bieden.

De aanpak van CLTB: actie voeren om de weg vrij te maken voor coöperaties in Brussel

  • Verenigen van organisaties die actief zijn voor coöperaties in Brussel en de krachten bundelen rond politieke belangenbehartiging. Meer info. (link naar COOPBXL)
  • Verspreiden van het model: coöperaties zijn een goede oplossing die nog weinig bekend is. CLTB heeft de opkomst van een politieke burgerbeweging ondersteund.
  • Realiseren van coöperaties en de weg vrijmaken voor anderen aan de hand van pilootprojecten. CLTB wil de problemen in de verschillende fases van het creëren van wooncoöperaties samen helpen identificeren.
  • Behartigen van de belangen van de wooncoöperaties (projecten) in Brussel en het zoeken van oplossingen voor de moeilijkheden die ze ondervinden bij hun ontwikkeling. Contacteer CLTB via info@cltb.be.