Inspiratie uit Duitsland

San Riemo

In het midden van een wijk in München vol strenge, witgestucte gebouwen staat een blok dat zich subtiel onderscheidt van haar omgeving: een geprofileerde gevel, een turquoise luifel en scherpe diagonalen accentueren een woongebouw dat de ruimtelijke uitwerking van een vernieuwende visie op opdrachtgeverschap en (samen)wonen is. San Riemo, een gebouw met 27 appartementen en ruimten voor een bevlogen sociaal programma op de begane grond, is boven alles een test van de filosofie van opdrachtgever KOOPERATIVE GROSSSTADT, dat met dit bouwproject de grenzen van haar eigen ambities en het wetgevende kader heeft verkend. Die ambities concentreren zich grofweg rondom drie thema’s: bouwen voor en met bewoners, bouwen voor een zo gemengd mogelijke gemeenschap, en bouwen met het oog op de lange termijn. Lees meer


WagnisART

WagnisART, een gebouwencomplex dat 138 appartementen en een aantal gemeenschapsfuncties omvat, is onderdeel van het stadskwartier Domagkpark in het noorden van München. Het masterplan voor deze wijk, een ontwerp van Latz + Partner Landschaftsarchitekten uit 2012, voorzag in een grote (vorm)vrijheid voor individuele bouwblokken. Die vrijheid is aangegrepen om een expressief en poreus ensemble te realiseren dat een comfortabel midden weet te vinden tussen een aaneengesloten bouwblok en een serie losse bouwvolumes. Het project bestaat uit vijf woongebouwen die met elkaar zijn verbonden middels een meanderende, opgetilde route. Onder die route markeert een serie poorten de entrees van het complex. De binnen- en buitenkant van WagnisART zijn gelijk aan elkaar: omdat alle gevels op dezelfde manier zijn behandeld, hebben de gebouwen geen voor- of achterkanten. Lees meer


Spreefeld Berlin

Op een mooie locatie aan de oevers van de Spree in Berlijn heeft een coöperatie opdracht gegeven aan drie architectenbureaus – Carpaneto Architekten, Fatkoehl Architecten en BARarchitecten – om een project met 65 woningunits, werkruimtes en collectieve ruimtes te realiseren. Het programma van eisen was zeer ambitieus, het beschikbaar budget beperkt. Lees meer