2025 wordt het Internationaal Jaar van de Coöperatie


De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft begin november 2023 een nieuwe resolutie aangenomen om 2025 uit te roepen tot “Internationaal Jaar van de Coöperaties”. De tekst moedigt alle lidstaten en alle andere relevante stakeholders aan om het Internationale Jaar van de Coöperaties te gebruiken om coöperaties te promoten. Maar ook om hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDg’s) en de algemene sociale en economische ontwikkeling meer in verf te zetten. Ook in 2012 gebeurde dat al eens, wat sterk bijdroeg aan de bewustwording van de belangrijke rol van coöperaties bij duurzame ontwikkeling.

De resolutie benadrukt verder dat coöperaties als duurzame en succesvolle ondernemingen bijdragen aan:

  • het creëren van faire werkgelegenheid,
  • bestrijding van armoede en honger,
  • onderwijs,
  • sociale bescherming en gezondheidszorg,
  • financiële inclusie en
  • het creëren van betaalbare huisvestingsmogelijkheden in verschillende economische sectoren in stedelijke en plattelandsgebieden.

De tekst beveelt ook aan de diverse overheden om coöperaties te ondersteunen op gebied van aangepaste regelgeving, toegang tot kapitaal, autonomie, concurrentievermogen en eerlijke belastingheffing.

Bron: ica.coop