Coöperatief wonen onder de kerktoren van Aartrijke

In juli 2022 lanceerde de Vlaamse regering een leertraject met vijf proefprojecten rond coöperatief wonen. Een van de plekken in Vlaanderen waar wordt nagedacht over een nieuw coöperatief woonproject is in het centrum van Aartrijke, op de site van het voormalig sociaal huis. Als grondeigenaar heeft de gemeente het project gelanceerd en werkt hiervoor samen met de intercommunale WVI, de provincie West-Vlaanderen en de Kerkfabriek. Op 24 juni wil de gemeente over dit project ook graag in gesprek gaan met de inwoners van Aartrijke.

Op initiatief van de Vlaamse overheid is een eerste ruimtelijke oefening gemaakt op de site van het sociaal huis in Aartrijke. Er ligt nog niets vast, maar de eerste schetsen helpen om de mogelijkheden van het project af te tasten. Zo hebben de architecten gewerkt aan een project op maat van de buurt en in relatie tot het marktplein, de kerk, het parkje en de naburige woningen. Dit haalbaarheidsonderzoek biedt een goede basis om met de dorpsbewoners van Aartrijke en andere geïnteresseerden in gesprek te gaan.

Op maandag 24 juni 2024 nodigt de gemeente alle inwoners van Aartrijke en omgeving uit om kennis te maken met de ideeën rond coöperatief wonen in de dorpskern. Deelnemers krijgen eerst meer toelichting bij de coöperatieve aanpak en de ruimtelijke schetsen voor het terrein van het sociaal huis. Daarna wordt er met iedereen in gesprek gegaan. De gemeente wil samen nadenken over de behoeften, noden en kansen voor de dorpskern van Aartrijke. Vervolgens is er de mogelijkheid om van gedachten wisselen over het doel van het coöperatief woonproject en zal de gemeente polsen naar interesse om in dit project te komen wonen en leven.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in via deze link.